klausa

Pengertian Klausa
Klausa adalah satuan gramatik yang terdiri dari S P baik disertai O, PEL, dan KET ataupun tidak. Secara ringkas, klausa ialah S P (O) (PEL) (KET). Unsur inti klausa ialah S dan P.
Contoh kalimat:
Aku datang ketika bibi sedang memasak nasi dan mencuci piring.
kalimat tersebut terdiri dari tiga klausa yaitu:
1. Aku/ datang.
___S__ P____
2. Bibi/ sedang memasak /nasi.
___S_______P ________O
3. Bibi /mencuci /piring.
___S____ P____ O
Analisis Klausa
1. Analisis klausa berdasarkan fungsi unsur-unsurnya
• Subjek dan Predikat
Letak subjek biasanya ada di depan predikat (SP), namun S dan P dapat dipertukarkan tempatnya menjadi S di belakang P (PS).
contoh:
Anak itu /sangat cantik.
___S_______P____
menjadi:
Sangat cantik /anak itu.
____P_________S_
• Objek dan Pelengkap
• Keterangan